เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 806/13 
บจ.กระเบื้องกระดาษไทยโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง การจ่ายค่าป่วยการเป็นการจ่ายเพื่อหากำไร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหน้าที่นำสืบ,ไม่มีพยานมาสืบ,ชี้สองสถาน,ประเด็น,ประมวลรัษฎากร
โจทก์ฟ้องกรมสรรพากรกับพวกเป็นจำเลยอ้างว่าการที่โจทก์จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าป่วยการให้แก่ ป.เป็นการจ่ายเพื่อหากำไรมาให้โจทก์และโจทก์ได้จ่ายให้เป็นคราว ๆ ไม่ใช่จ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว โจทก์จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินที่ได้จ่ายไปนี้ ขอให้ศาลเพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการฯ เมื่อจำเลยให้การปฏิเสธข้ออ้างตามฟ้องทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โจทก์จึงมีหน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงว่าเป็นดังที่โจทก์อ้างเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายว่า โจทก์ไม่ต้องเสียภาษีในเงินดังกล่าวจะถูกต้องหรือไม่ ถ้าโจทก์ไม่นำสืบก็ต้องแพ้คดี
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021