เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 749/13 
ด.ญ.บุบผา วิลัยวาศโจทก์
นายประเสริฐ รอดปรางค์จำเลย
เรื่อง ตราสารที่กล่าวถึงในประมวลรัษฎากร มาตรา 118 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกู้ยืม,ประมวลรัษฎากร
ตราสารที่กล่าวถึงในประมวลรัษฎากร มาตรา 118 นั้นหมายความถึงเอกสารที่แสดงว่าได้ชำระหนี้สินแล้วด้วย
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021