เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่202/13 
บจ.เยนเนอรัลเอนยิเนียริ่ง โดยนางชัชนี จาติวนิชและนายบรรยง ล่ำซิง กรรมการโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง สินค้าสำเร็จรูปตามประมวลรัษฎากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ลวดเหล็กที่สั่งเข้ามาสำหรับหล่อเสาหรือแผ่นคอนกรีตอัดแรงเป็นสินค้าสำเร็จรูปตามประมวลรัษฎากร
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021