เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 540/12  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนชั่นแนลฟาร์มาเกิ้ลโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่องหลอดแก้วบรรจุยาที่สั่งมาจากต่างประเทศ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
หลอดแก้วซึ่งสั่งมาจากต่างประเทศเพื่อให้โรงงานผลิตยาใช้สำหรับบรรจุยาฉีดนั้นเป็นสินค้าสำเร็จรูปตามความหมายแห่งประมวลรัษฎากรมาตรา 77 เพราะใช้บรรจุยาฉีดได้ทันที โดยไม่ต้องเปลี่ยนหรือดัดแปลงหรือนำไปผสมกับสิ่งอื่นก่อน
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021