เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1391/11 
บริษัท เอเวอเรดี้ (ประเทศไทย) จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง แผ่นสลากที่ปิดรอบก้อนถ่านไฟฉายซึ่งมีชื่อและเครื่องหมายการค้า 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
แผ่นสลากที่ปิดรอบก้อนถ่านไฟฉายซึ่งมีชื่อและเครื่องหมายการค้า ย่อมมีลักษณะเป็นสิ่งที่สำเร็จรูปมาแล้ว ไม่จำต้องเปลี่ยนหรือดัดแปลง หรือนำไปผสมกับสิ่งอื่น ก็นำมาใช้ได้ทันที จึงเป็นสินค้าสำเร็จรูปตามประมวลรัษฎากร มาตรา 77
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021