เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1314-1315/11 
นายโสภณ กาฬดิษย์โจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง การรับจ้างนำสินค้าที่ส่งมาจากต่างประเทศผ่านพิธีการของกรมศุลกากร  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
การรับจ้างนำสินค้าที่ส่งมาจากต่างประเทศผ่านพิธีการของกรมศุลกากร นำออกมามอบให้ผู้ว่าจ้างนั้นเป็นการประกอบการค้าในประเภทนายหน้าและตัวแทนตามบัญชีอัตราภาษีการค้า มิใช่เป็นการรับจ้างทำของตามบัญชีอัตราภาษีการค้า
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021