เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่7155/2545 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มฮะฮวดขนส่ง โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
เรื่อง ภาษีซื้อต้องห้ามไม่ให้นำมาหักในการคำนวณภาษี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 82/5 (5)

ภาษีซื้อที่โจทก์นำมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามฟ้องเป็นภาษีซื้อต้องห้ามไม่ให้นำมาหักในการคำนวณภาษีตามมาตรา 82/5(5) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ โจทก์เบิกความว่าผู้จัดการของบริษัทผู้ขายเป็นผู้มาเสนอขายน้ำมันแก่โจทก์ เงินที่ชำระราคาน้ำมันโจทก์ถอนมาจากบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่ธนาคารกรุงไทย โจทก์ไม่ได้นำผู้จัดการของบริษัทผู้ขายมาเบิกความยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว บุคคลที่โจทก์กล่าวอ้างจะเป็นผู้จัดการของบริษัทผู้ขายและมาเสนอขายน้ำมันแก่โจทก์จริงหรือไม่ โจทก์ไม่มีพยานอื่นมาสนับสนุน ทั้งรายการถอนเงินจากธนาคารกรุงไทย น้อยกว่าราคาที่ระบุในใบกำกับภาษีมาก อีกทั้งผู้รับมอบอำนาจโจทก์ให้การต่อเจ้าพนักงานตรวจสอบภาษีว่า ผู้เป็นหุ้นส่วนของโจทก์แจ้งแก่พยานว่า ไม่รู้จักชื่อผู้ที่มาเสนอขายน้ำมัน ซึ่งขัดแย้งกับคำเบิกความของโจทก์ จำเลยโต้แย้งว่าใบกำกับภาษีดังกล่าวเป็นใบกำกับภาษีที่ไม่ชอบ และบริษัทผู้ขายเป็นบริษัทอยู่ในรายชื่อผู้ออกใบกำกับภาษีปลอมประเภทความผิดหนึ่ง ตรวจพบความผิดชัดเจนโดยไม่ต้องสอบยัน โจทก์จึงต้องนำสืบให้ชัดเจนว่าโจทก์ซื้อน้ำมันจากบริษัทผู้ขาย เมื่อโจทก์ไม่มีพยานที่เป็นผู้แทนของบริษัทดังกล่าวมาเบิกความยืนยันว่าได้ขายน้ำมันให้แก่โจทก์ตามใบกำกับภาษีพิพาท จึงฟังได้ว่าโจทก์มิได้ซื้อน้ำมันตามใบกำกับภาษีดังกล่าวจากบริษัทผู้ขาย ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่โจทก์นำมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามฟ้อง จึงเป็นภาษีซื้อต้องห้ามไม่ให้นำมาหักในการคำนวณภาษีตามมาตรา 82/5(5) แห่งประมวลรัษฎากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021