เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2324/2534

 

นาย อนันท์ วงศ์สุรพิเชษฐ์ กับพวก

โจทก์

กรมสรรพากรกับพวกรวม 4 คน

จำเลย

เรื่อง การออกหมายเรียก

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 19

 

เจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกโจทก์ที่ 1 มาไต่สวนเพียงผู้เดียว ไม่ได้ออกหมายเรียกโจทก์ที่ 2 มาไต่สวนด้วย แม้โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 จะเป็นสามีภริยากัน และโจทก์ที่ 1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีตามที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี กำหนดไว้ก็ตาม แต่ก็เป็นคนละกรณีกับการแจ้งประเมินตามมาตรา 20 ซึ่งเป็นความรับผิดเฉพาะตัว จึงจะถือเอาการออกหมายเรียกโจทก์ที่ 1 มาไต่สวนนั้นเป็นการออกหมายเรียกโจทก์ที่ 2 ด้วยไม่ได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021