เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่194/2550 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวาสโกอีเลคโทรนิค โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย
เรื่อง ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานฯ ที่ให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์โดยขอให้งดลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มพร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลภาษีอากรกลางไต่สวนแล้วยกคำร้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่า แม้นาย ไชยยงค์ บัญญัติศุภศิล จะมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินถึง 24 แปลง แต่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของนายไชยยงค์ฯ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการของโจทก์ไปแล้ว จากคำบรรยายฟ้องของโจทก์เอง ปรากฏว่า ข้อพิพาทเรื่องภาษีอากรในคดีนี้เกิดขึ้นในขณะที่นายไชยยงค์ฯ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์ นอกจากนี้ยังได้ความจากคำเบิกความในชั้นไต่สวนของนายอนุพงศ์ อยู่สำราญ หุ้นส่วนผู้จัดการคนปัจจุบันของโจทก์ และนางสาว ศุภลักษณ์ วิชัยดิษฐ์ พนักงานบัญชีของโจทก์ เบิกความว่า เหตุที่พยานมาลงหุ้นในห้างโจทก์เนื่องจากสินค้าที่โจทก์ผลิตมีแนวโน้มขายได้และส่งไปขายทางภาคใต้ โจทก์มีกำไรจากการค้าอยู่บ้างแม้ปัจจุบันยังไม่มากแต่ในอนาคตคิดว่าจะมีกำไรมาก การที่โจทก์ยังคงประกอบกิจการโดยมีกำไรอยู่บ้างนั้นก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่แสดงว่าโจทก์ไม่ยากจนถึงกับไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาล อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น.

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 12-02-2021