เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่16024/2557 
บริษัท ที.บี.อาร์.สแตนเลส จำกัดโจทก์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ที่ 1จำเลย
กรมสรรพากร ที่ 2 
เรื่อง งดหรือลดเบี้ยปรับ กรณีใช้ใบกำกับภาษีที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 89 (7)
โจทก์เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 และเคยถูกประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีใช้ใบกำกับภาษีปลอมมาแล้วครั้งหนึ่ง โจทก์จึงควรต้องตรวจสอบและชำระเงินแก่คู่ค้าของโจทก์โดยตรงเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าโจทก์ได้ซื้อสินค้าจากคู่ค้าจริง แต่โจทก์กลับมิได้สั่งจ่ายเช็คระบุชื่อผู้ขายสินค้าแต่ละรายเป็นผู้รับเงิน โดยโจทก์จ่ายเป็นเงินสดแก่ตัวแทนซึ่งไม่เคยค้ากันมาก่อนทั้งที่เป็นเงินจำนวนมาก และที่โจทก์อ้างว่าได้โทรศัพท์ติดต่อไปตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏในใบกำกับภาษีนั้นก็ไม่ใช่วิธีการที่จะทำให้โจทก์มีหลักฐานไว้สำหรับใช้พิสูจน์ใบกำกับภาษีที่โจทก์นำมาใช้ในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของโจทก์ได้ กรณีย่อมผิดปกติวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจเช่นโจทก์จะหละหลวมปล่อยปละละเลยการตรวจสอบถึงเพียงนี้ ที่โจทก์อ้างอีกว่า เมื่อโทรศัพท์ติดต่อไปมีพนักงานของผู้ขายยืนยันว่าใบกำกับภาษีนั้นสามารถนำไปใช้ได้ก็เป็นการขัดแย้งกับที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ให้ถ้อยคำยืนยันว่าไม่เคยขายสินค้าหรืออกใบกำกับภาษีให้แก่โจทก์ ส่วนบริษัท ช. จำกัด ก็ปิดสถานประกอบการมานาน 2 ถึง 3 ปีแล้ว พฤติการณ์ของโจทก์ดังกล่าวมาจึงยังไม่มีเหตุอันสมควรงดหรือลดเบี้ยปรับให้

ปรับปรุงล่าสุด: 16-02-2021