เมนูปิด

การยื่นแบบฯและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต(www.rd.go.th)

การยื่นแบบฯและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต(www.rd.go.th)

1. ประเภทแบบที่ยื่น

  • แบบ ภ.พ.30
  • แบบ ภ.พ.36

2. ขั้นตอนการดำเนินการ

   2.1 การสมัครสมาชิก
   2.2 การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
   2.3 การชำระภาษีสำหรับแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
   2.4 การตรวจสอบผลยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
   2.5 การพิมพ์และการขอคัดแบบแสดงรายการภาษีที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 04-08-2022