ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceRD Knowledge
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


SME
   
 
   
  มาตรการช่วยเหลือ SME จากผลกระทบ COVID - 19
   
 

1. ยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

2. หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินในอัตราเร่ง

 

3. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ

 

4. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

5. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

6. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)

 

7. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้ SME ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

8. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ

 

9. มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ (New Start-up) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

 

10. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

 

11. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

 

12. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ SME (มาตรการพี่ช่วยน้อง)

   
   
   
   
   
   
 
 
กองบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
   
 
clear-gif
Last update :
 Thursday, July 30, 2020

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161