เมนูปิด
กิจกรรม
 
 
  
        นางหัสกาญจน์ ภิงคารวัฒน์ ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและ
      ขนาดเล็ก เข้าร่วมโครงการ " คบจ.เสริมแกร่งผู้ประกอบการ SMEs ค้าปลีก
      จังหวัดอ่างทอง " เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4
      สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง
    
 
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 26-05-2023