เมนูปิด

                                 ผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียน

    ผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียน
    คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.597/2545
    แบบคำขอ
    วิธีปฏิบัติในการขอให้นำเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี
    สรุปหลักเกณฑ์การเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียนของกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-04-2017