เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4602/2531 
เรื่อง อัตรากำไรมาตรฐาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 11 การขายอสังหาริมทรัพย์

ยาทุกชนิดตามข้อ 3(1) ของบัญชีอัตรากำไรมาตรฐานของสินค้านำเข้า หมายถึงยาที่ใช้กับมนุษย์เท่านั้น สำหรับยาป้องกันกำจัดศัตรูและโรคพืชสัตว์ตามข้อ 3(4) หมายถึงยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชอย่างหนึ่งกับยาป้องกันกำจัดศัตรูและโรคสัตว์อีกอย่างหนึ่ง

สินค้าของโจทก์เป็นยารักษาโรคสัตว์ทั่วไป จึงเป็นยากำจัดโรคสัตว์ตามข้อ 3(4) อัตรากำไรมาตรฐานกำหนดไว้ร้อยละ 11.5

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021