เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3122/2531 
บริษัท โอเรียนตัลไฟเบอร์ จำกัด์โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร บัญชีที่ 2 หมวด 2 (9) ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 54)
พ.ศ. 2517
โจทก์มีเจ้าหน้าที่กองอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นพยานเบิกความว่า เส้นในโพลิเอสเตอร์ พี.โอ.วาย. เป็นเพียงขบวนการขั้นหนึ่งของขบวนการหรือกรรมวิธีในการผลิตสิ่งทอใช้ทอผ้าไม่ได้ เพราะสถานภาพยังไม่คงรูป พยานหลักฐานของโจทก์น้ำหนัก ส่วนที่จำเลยนำสืบว่าเส้นใยที่โจทก์ผลิตเป็นด้ายที่ใช้ทอผ้าต้องเสียภาษีการค้านั้น จำเลยไม่มีพยานมายืนยัน เส้นใยประดิษฐ์ พี.โอ.วาย. จึงไม่ใช้ด้ายทุกชนิดสำหรับใช้ทอผ้าไม่ว่าผลิตจากฝ้ายหรือเส้นใยอื่นใดตามความหมายที่ระบุในบัญชี 2 หมวด 2 เครื่องใช้หรือของใช้ (9)

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021