เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2439/2531 
หม่อมราชวงศ์อิทธินันท อาภากรโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 30
ประมวลรัษฎากร มาตรา 30 กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด้วยอธิบดีกรมสรรพากร ผู้แทนกรมอัยการ และผู้แทนกรมการปกครอง กรมอัยการ และกรมการปกครอง หาใช่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ อีกทั้งผู้แทนกรมอัยการหรือผู้แทนกรมการปกครองก็ไม่ได้กระทำในนามของกรมซึ่งเป็นนิติบุคคลนั้น อันจะถือเป็นการกระทำของกรมหาได้ไม่ กรมอัยการจำเลยที่ 2 และกรมการปกครองจำเลยที่ 3 จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของผู้แทนซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แต่อย่างใดโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องกรมอัยการและกรมการปกครองเป็นจำเลยร่วมกับกรมสรรพากร จำเลยที่ 1
โจทก์เป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซื้อที่ดินทั้งหมดโจทก์เป็นผู้ดำเนินการ การที่โจทก์ดำเนินการอ้างเป็นรูปบริษัท ร่วมลงทุน จำกัด และบริษัท แดนตะวัน จำกัด โดยโจทก์เป็น กรรมการผู้จัดการเสียเองนั้น เพื่อดำเนินการขายที่ดินพฤติการณ์ต่าง ๆ ของโจทก์ปรากฏชัดว่าบริษัทที่โจทก์ตั้งขึ้นมาล้วนทำหน้าที่เป็นตัวแทนโจทก์ทั้งสิ้น โจทก์ไม่อาจกล่าวได้ว่ารายได้ทั้งหมดเป็นของบริษัทหาใช่ของโจทก์ไม่ เงินได้จากการซื้อขายที่ดินจึงเป็นของโจทก์ โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021