เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2337/2531 
บริษัท อนันต์วรกิจ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 19
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไอ.ที.เอฟ. จำกัด ติดต่อซื้อขายรถยนต์กับโจทก์ มิได้ติดต่อซื้อขายกับบริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด การชำระราคาบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไอ.ที.เอฟ. จำกัด ชำระเป็นเช็คโดยโจทก์เป็นผู้รับ เมื่อโจทก์รับเงินค่าขายรถยนต์และนำสืบไม่ได้ว่าผู้อื่นเป็นผู้ขาย จึงต้องฟังข้อเท็จจริงว่าบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไอ.ที.เอฟ. จำกัด ชำระเงินค่ารถยนต์ให้โจทก์ ยอดเงินตามเช็ค จึงเป็นยอดขายของโจทก์

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021