เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1628/2531 
เรื่อง ผู้ค้ำประกันฟ้องไล่เบี้ย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร
การที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันนำสัญญาค้ำประกันมาสืบ ประกอบในการฟ้องไล่เบี้ยจำเลยซึ่งเป็นผู้กู้ มิใช่เป็นการนำสืบบังคับตาม สัญญาค้ำประกันโดยตรง แม้สัญญาค้ำประกันจะมิได้ปิดอากรแสตมป์ก็รับฟังได้

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021