เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่596/2531

 

เรื่อง รับผิดตามสัญญารับสภาพหนี้

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องบรรยายฟ้อง,รับฟ้อง,อุทธรณ์,ประมวลรัษฎากร

โจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดตามสัญญารับสภาพหนี้ที่จำเลยทำกับโจทก์มิได้ฟ้องให้รับผิดฐานละเมิด จึงไม่ต้องบรรยายฟ้องว่าใครเป็นผู้ขับรถยนต์ชนโจทก์อย่างไร ทั้งโจทก์ได้บรรยายถึงจำนวนเงินส่วนที่จำเลยต้องรับผิดชดใช้ให้แก่โจทก์ตามสัญญา จึงเป็นฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นแล้ว ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021