เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่271/2531

 

เรื่อง หลักฐานการกู้ยืม

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักฐานการกู้ยืม,ความรับผิดค่าฤชาธรรมเนียม ประมวลรัษฎากร

เอกสารที่โจทก์อ้างเป็นพยานมิใช่สัญญากู้ยืม หากเป็นหลักฐานการกู้ยืมเท่านั้น จึงไม่เข้าข่ายตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 แม้จะมิได้ปิดอากรแสตมป์ก็หาต้องด้วยข้อห้ามในการรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021