เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่997/2531

 

บริษัท สหพัฒน์ยานยนต์ จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

เรื่อง อุทธรณ์การประเมิน

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 29

คำอุทธรณ์การประเมินของโจทก์ลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันบริษัทโจทก์ไม่ครบถ้วนตามที่ จดทะเบียนไว้ แต่เจ้าพนักงานของจำเลยก็ยอมรับโดยมิได้ท้วงติงและรับวินิจฉัยให้โจทก์ เมื่อโจทก์ยอมรับเอาคำอุทธรณ์นั้นโดยมิได้โต้แย้ง จึงเท่ากับเป็นการให้สัตยาบัน คำอุทธรณ์ของโจทก์จึงไม่เสียไป จำเลยจะอ้างว่าคำอุทธรณ์การประเมินของโจทก์ไม่ชอบและถือว่าโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์การประเมินจึงไม่มีอำนาจฟ้องหาได้ไม่

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021