เมนูปิด

เอกสาร การสัมมนา วันที่ 8-9 มีนาคม 2551

เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับประมวลฯ สำหรับ TA

 

  ชุดที่ 1 >>DOWNLOAD

  ชุดที่ 2 >>DOWNLOAD

 

*****************************

 

เอกสาร การวางแผนภาษี 2008

 

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม >>DOWNLOAD

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ >>DOWNLOAD

 

*****************************

 

 

วีดีโอ ภาพและเสียงคำบรรยาย

 

โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ครั้งที่ 3
วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.กำธร ศิริชูวงศ์

อ.สุเทพ พงษ์พิพักษ์
   ตอนที่ 1 >>DOWNLOAD   ตอนที่ 1 >>DOWNLOAD
   ตอนที่ 2 >>DOWNLOAD   ตอนที่ 2 >>DOWNLOAD
   ตอนที่ 3 >>DOWNLOAD   ตอนที่ 3 >>DOWNLOAD
   ตอนที่ 4 >>DOWNLOAD   ตอนที่ 4 >>DOWNLOAD
   ตอนที่ 5 >>DOWNLOAD   ตอนที่ 5 >>DOWNLOAD
   ตอนที่ 6 >>DOWNLOAD   ตอนที่ 6 >>DOWNLOAD
   ตอนที่ 7 >>DOWNLOAD   ตอนที่ 7 >>DOWNLOAD
   ตอนที่ 8 >>DOWNLOAD   ตอนที่ 8 >>DOWNLOAD
   ตอนที่ 9 >>DOWNLOAD   ตอนที่ 9 >>DOWNLOAD
   ตอนที่ 10 >>DOWNLOAD   ตอนที่ 10 >>DOWNLOAD
   ตอนที่ 11 >>DOWNLOAD   ตอนที่ 11 >>DOWNLOAD
   ตอนที่ 12 >>DOWNLOAD   ตอนที่ 12 >>DOWNLOAD
    ตอนที่ 13 >>DOWNLOAD

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021