เมนูปิด

การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ


       >>>> สมัครสอบ <<<<               >>>> พิมพ์ใบสมัคร/บัตรประจำตัวสอบ <<<<

­ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์)


ประกาศรับสมัคร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 30-07-2021