เมนูปิด

การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 4


     - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 4

     - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 4 (เฉพาะหน่วยสอบที่ 8 9 และ 11)

     - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 4

     หน่วยสอบที่ 1 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1

     หน่วยสอบที่ 2 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2

     หน่วยสอบที่ 3 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท

     หน่วยสอบที่ 4 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1

     หน่วยสอบที่ 5 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2

     หน่วยสอบที่ 6 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1

     หน่วยสอบที่ 7 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2

     หน่วยสอบที่ 8 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี

     ​​หน่วยสอบที่ 9 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี

     หน่วยสอบที่ 10 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

     หน่วยสอบที่ 11 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง

     ​​​​​​​หน่วยสอบที่ 12 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี

 

ปรับปรุงล่าสุด: 04-09-2021