เมนูปิด

การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 11


    - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 11

    - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 11 (เฉพาะหน่วยสอบที่ 7 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต)

     - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 11

     หน่วยสอบที่ 1 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1

     หน่วยสอบที่ 2 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2

     หน่วยสอบที่ 3 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่

     หน่วยสอบที่ 4 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

     หน่วยสอบที่ 5 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

     หน่วยสอบที่ 6 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา

     หน่วยสอบที่ 7 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต

     หน่วยสอบที่ 8 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง

ปรับปรุงล่าสุด: 31-08-2021