เมนูปิด

การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 9


  - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 9 มารายงานตัว

- ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 9

   - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ วิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 9 (เพิ่มเติม)(เฉพาะหน่วนสอบที่ 1 และ 2)

     - ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 9

     หน่วยสอบที่ 1 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1 

     หน่วยสอบที่ 2 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2

     หน่วยสอบที่ 3 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

     หน่วยสอบที่ 4 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์

     หน่วยสอบที่ 5 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร

     หน่วยสอบที่ 6 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ

     หน่วยสอบที่ 7 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์

     หน่วยสอบที่ 8 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี

     หน่วยสอบที่ 9 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ

ปรับปรุงล่าสุด: 03-09-2021