เมนูปิด
ภาค 6 / ราชบุรี (Region 6 / Ratchaburi)
ภาค 6 / ราชบุรี  (Region 6 / Ratchaburi)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี
เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ผ่านตู้สาขาหมายเลข 0-3271-9500 ถึง 9534
โทรศัพท์สายตรงหมายเลข 0-3271-9535 ถึง 9544
โทรสารหมายเลข 0-3271-9545 ถึง 9549
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง
จ.ราชบุรี 70150 โทร. 0-3226-1376
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก
จ.ราชบุรี 70130 โทร. 0-3225-4884
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ
จ.ราชบุรี 70160 โทร. 0-3238-1013
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ
จ.ราชบุรี 70140 โทร. 0-3228-1272
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี
จ.ราชบุรี 70000 โทร. 0-3233-7330
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง
จ.ราชบุรี 70180 โทร. 0-3239-5213
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง
จ.ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1255
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม
จ.ราชบุรี 70120 โทร. 0-3223-2676
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง
จ.ราชบุรี 70170 โทร. 0-3239-9098

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021