เมนูปิด
ภาค 6 / กาญจนบุรี (Region 6 /Kanchanaburi)
ภาค 6 / กาญจนบุรี  (Region 6 /Kanchanaburi)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนแม่น้ำแม่กลอง
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร. 0-3456-4417 - 8, 0-3456-4420 โทรสาร 0-3456-4419
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค
จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 0-3459-1121
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์
จ.กาญจนบุรี 71250 โทร. 0-3459-7035
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี 71110 โทร. 0-3461-1676
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี 71240 โทร. 0-3459-5119
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ
จ.กาญจนบุรี 71210 โทร. 0-3457-6122
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ
จ.กาญจนบุรี 71220 โทร. 0-3464-5191
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี 71000 โทร. 0-3456-4430 - 1
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย
จ.กาญจนบุรี 71160 โทร. 0-3458-1255
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี 71120 โทร. 0-3454-1979
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี 71180 โทร. 0-3459-9477
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน
จ.กาญจนบุรี 71140 โทร. 0-3457-9243
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย
จ.กาญจนบุรี 71260 โทร. 0-3464-2035
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี 71170 โทร. 0-3465-0116

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-09-2022