เมนูปิด
ภาค 6 / สมุทรสงคราม (Region 6 /Samut Songkhram)
ภาค 6 / สมุทรสงคราม (Region 6 /Samut Songkhram)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
204 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-1528, 0-3471-5357, 0-3471-5931, 0-3471-8539, 0-3471-5525 โทรสาร 0-3471-5615
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงคราม
204 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-3471-1606
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที
ที่ว่าการอำเภอบางคนที ถ.อัมพวา-บางนกแขวก ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โทร. 0-3476-2005
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา
ที่ว่าการอำเภออัมพวา ถ.โชติธำรงค์ ต.อัมพวา อ. อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3475-1381

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021