เมนูปิด
ภาค 6 / นครปฐม 1 (Region 6 /Nakhon Pathom 1)
ภาค 6 / นครปฐม 1 (Region 6 /Nakhon Pathom 1)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
71 ถนนเทศา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 0-3425-4197, 0-3425-7337, 0-3425-8816, 0-3425-3908 โทรสาร 0-3425-3909
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140 โทร. 0-3435-1428
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม
จ.นครปฐม 73150 โทร. 0-3438-1127
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม
จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3424-2060, 0-3425-8721
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120 โทร. 0-3433-1100, 0-3433-2062
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน
จ.นครปฐม 73130 โทร. 0-3439-1113

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021