เมนูปิด
ภาค 6 / เพชรบุรี (Region 6 / Phetchaburi)
ภาค 6 / เพชรบุรี (Region 6 / Phetchaburi)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
272 ถนนบ้านดอนคาน ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร. 0-3242-5237, 0-3242-5748, 0-3242-4236-7 โทรสาร 0-3242-8048
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย
จ.เพชรบุรี 76140 โทร. 0-3256-2552
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ
จ.เพชรบุรี 76120 โทร. 0-3247-1542
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด
จ.เพชรบุรี 76150 โทร. 0-3249-1048
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน
จ.เพชรบุรี 76170 โทร. 0-3245-9288
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 0-3242-5207
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง
จ.เพชรบุรี 76160 โทร. 0-3249-4211
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง
จ.เพชรบุรี 76130 โทร. 0-3246-1123
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม
จ.เพชรบุรี 76110 โทร. 0-3248-1055

 

ปรับปรุงล่าสุด: 24-11-2023