เมนูปิด
ภาค 6 / สมุทรสาคร 2 (Region 6 /Samut Sakhon 2)
   ภาค 6 / สมุทรสาคร 2 (Region 6 /Samut Sakhon 2)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
เลขที่ 119/62 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทร.0-2431-1056 - 58 โทรสาร 0-2431-1061 - 62, 0-2431-1070
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 1
จ.สมุทรสาคร 74110 โทร. 0-3447-1377
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 2
จ. สมุทรสาคร 74130
โทร. 0-2420-5853 - 54 โทรสาร 0-2420-5496
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร 74120 โทร. 0-3448-1454, 0-3448-1224

 

ปรับปรุงล่าสุด: 15-11-2021