เมนูปิด
ภาค 6 / สุพรรณบุรี (Region 6 /Suphanburi)
ภาค 6 / สุพรรณบุรี  (Region 6 /Suphanburi)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี
อาคารศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
0-3553-5400-4 โทรสาร 0-3553-5398
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี 72120 โทร. 0-3557-8500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปลาม้า
จ.สุพรรณบุรี 72150 โทร. 0-3558-7676
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนเจดีย์
จ.สุพรรณบุรี 72170 โทร. 0-3559-1176
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามชุก
จ.สุพรรณบุรี 72130 โทร. 0-3557-1097
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ
จ.สุพรรณบุรี 72240 โทร. 0-3557-7118
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี
จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3552-2113
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี 72180 โทร. 0-3559-5500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรี 72140 โทร. 0-3558-1151
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี 72110 โทร. 0-3553-1177
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี 72160 โทร. 0-3555-1536

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021