เมนูปิด
ภาค 7 / อุตรดิตถ์ (Region 7 / Uttaradit)
ภาค 7 / อุตรดิตถ์  (Region 7 / Uttaradit)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-1453, 0-5541-2122, 0-5541-3928 โทรสาร 0-5541-3543
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน
จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทร. 0-5549-1001
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด
จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทร. 0-5548-1008
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก
จ.อุตรดิตถ์ 53180 โทร. 0-5548-6084
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล
จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทร. 0-5543-1234
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 0-5541-1454
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์ 53150 โทร. 0-5549-9105
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า
จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทร. 0-5548-9071
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย
จ.อุตรดิตถ์ 53120 โทร. 0-5542-1153
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน
จ.อุตรดิตถ์ 53230 โทร. 0-5541-8129

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021