เมนูปิด
ภาค 7 / พิจิตร (Region 7 / Phichit)
ภาค 7 / พิจิตร (Region 7 / Phichit)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร
152/17 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร. 0-5661-1165, 0-5661-2800, 0-5661-3014, 0-5661-2810, 0-5661-2861, 0-5661-2863, 0-5661-4841, 0-5661-4851, 0-5661-4878 โทรสาร 0-5661-2362
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน
จ.พิจิตร 66180 โทร. 0-5669-5155
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน
จ.พิจิตร 66110 โทร. 0-5662-1133
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล
จ.พิจิตร 66130 โทร. 0-5699-1461
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ
จ.พิจิตร 66150 โทร. 0-5664-1454
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร
จ.พิจิตร 66000 โทร. 0-5661-1165, 0-5661-2800 ต่อ 112, 123
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง
จ.พิจิตร 66190 โทร. 0-5668-9025
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก
จ.พิจิตร 66120 โทร. 0-5663-1030
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม
จ.พิจิตร 66140 โทร. 0-5669-1246
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก
จ.พิจิตร 66160 โทร. 0-5669-8176

 

ปรับปรุงล่าสุด: 03-10-2022