เมนูปิด
ภาค 7 / พิษณุโลก (Region 7 / Phitsanulok)
ภาค 7 / พิษณุโลก (Region 7 / Phitsanulok)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
7 หมู่ที่ 5 ซอยราษฎร์ศรัทธาทำ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 0-5532-1111 - 19 โทรสาร 0-5532-1108
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครไทย
จ.พิษณุโลก 65120 โทร. 0-5538-9012
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระกำ
จ.พิษณุโลก 65140 โทร. 0-5537-1448
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมพิราม
จ.พิษณุโลก 65150 โทร. 0-5536-9001
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทอง
จ.พิษณุโลก 65130 โทร. 0-5531-1308
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5532-1111 - 19 ต่อ 103 - 118
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชาติตระการ
จ.พิษณุโลก 65170 โทร. 0-5538-1110
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกระทุ่ม
จ.พิษณุโลก 65110 โทร. 0-5539-1003
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดโบสถ์
จ.พิษณุโลก 65160 โทร. 0-5536-1015
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเนินมะปราง
จ.พิษณุโลก 65190 โทร. 0-5539-9078

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021