เมนูปิด
ภาค 7 / เพชรบูรณ์ (Region 7 / Phetchabun)
ภาค 7 / เพชรบูรณ์ (Region 7 / Phetchabun)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์
338 หมู่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5674-1208, 0-5674-1984, 0-5671-1426, 0-5672-2053 - 4, 0-5672-0800 โทรสาร 0-5671-1449
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน
จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทร. 0-5676-1285
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า
จ.เพชรบูรณ์ 67120 โทร. 0-5670-9440
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทร. 0-5679-9500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน
จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทร. 0-5673-1420
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง
จ.เพชรบูรณ์ 67240 โทร. 0-5675-8157
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร. 0-5671-1152
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร. 0-5670-1721
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทร. 0-5679-1497
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์ 67140 โทร. 0-5678-1807
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว
จ.เพชรบูรณ์ 67260 โทร. 0-5677-9044
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทร. 0-5672-8088

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021