เมนูปิด
ภาค 7 / นครสวรรค์ (Region 7 / Nakhon Sawan)
ภาค 7 / นครสวรรค์  (Region 7 / Nakhon Sawan)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์
1102/73 หมู่ที่ 10 ถนนไกรลาศ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5637-0600 ต่อ 103 โทรสาร -
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกรกพระ
จ.นครสวรรค์ 60170 โทร. 0-5629-1213
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัว
จ.นครสวรรค์ 60110 โทร. 0-5625-1497
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเก้าเลี้ยว
จ.นครสวรรค์ 60230 โทร. 0-5629-9230
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะโก
จ.นครสวรรค์ 60160 โทร. 0-5624-9500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุหะคีรี
จ.นครสวรรค์ 60130 โทร. 0-5627-8310-1
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากฟ้า
จ.นครสวรรค์ 60190 โทร. 0-5624-1499
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 056-222109,
056-221500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแสง
จ.นครสวรรค์ 60120 โทร. 0-5628-2285
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์ 60180 โทร. 0-5627-9420
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาคลี
จ.นครสวรรค์ 60140 โทร. 0-5626-1283,
0-5626-2308
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพศาลี
จ.นครสวรรค์ 60220 โทร. 0-5625-9336
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดยาว
จ.นครสวรรค์ 60150 โทร. 0-5627-1797
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่วงก์
จ.นครสวรรค์ 60150 โทร. 0-5623-8050

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021