เมนูปิด
ภาค 7 / กำแพงเพชร (Region 7 / Kamphaeng Phet)
ภาค 7 / กำแพงเพชร  (Region 7 / Kamphaeng Phet)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร
39 ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5571-3814 - 5, 0-5571-7457, 0-5571-3311 โทรสาร 0-5571-1141
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม
จ.กำแพงเพชร 62150 โทร. 0-5579-1117
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี
จ.กำแพงเพชร 62130 โทร. 0-5577-9225
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร 62110 โทร. 0-5576-1466
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี
จ.กำแพงเพชร 62210 โทร. 0-5577-2455
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร
จ.กำแพงเพชร 62000 โทร. 0-5571-1131
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน
จ.กำแพงเพชร 62180 โทร. 0-5578-6159
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง
จ.กำแพงเพชร 62120 โทร. 0-5578-1504
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ
จ.กำแพงเพชร 62170 โทร. 0-5576-9004

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021