เมนูปิด
ภาค 7 / ตาก (Region 7 / Tak)
ภาค 7 / ตาก (Region 7 / Tak)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก
556 หมู่ 5 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 0-5551-4823, 0-5551-1677 โทรสาร 0-5551-3467
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตาก
จ.ตาก 63000 โทร. 0-5551-1071
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามเงา
จ.ตาก 63130 โทร. 0-5580-0761
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าสองยาง
จ.ตาก 63150 โทร. 0-5558-9005
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพบพระ
จ.ตาก 63160 โทร. 0-5556-9119
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาก
จ.ตาก 63120 โทร. 0-5559-1004
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ระมาด
จ.ตาก 63140 โทร. 0-5558-1214
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สอด
จ.ตาก 63110 โทร. 0-5553-1045
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุ้มผาง
จ.ตาก 63170 โทร. 0-5556-1001
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเจ้า
จ.ตาก 63000 โทร. 0-5559-3005

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021