เมนูปิด
ภาค 11 / นครศรีธรรมราช (Region 11 / Nakhon Si Thammarat)
ภาค 11 / นครศรีธรรมราช (Region 11 / Nakhon Si Thammarat)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
20/2 หมู่ 1ถ.นครศรี-ปากพนัง ตำบลท่าไร่
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7532-4071 - 2 ต่อ 102, 0-7532-4909 - 10, 0-7532-5088, 0-7532-5301, 0-7532-5303 โทรสาร 0-7532-5301
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมือง
นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7532-5281
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทร. 0-7539-1012
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน
จ.นครศรีธรรมราช 80270 โทร. 0-7549-9118
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทร. 0-7538-1433
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทร. 0-7541-1436
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช 80240 โทร. 0-7548-9228
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช 80130 โทร. 0-7544-1181
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม
จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทร. 0-7552-9012
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา
จ.นครศรีธรรมราช 80260 โทร. 0-7530-6242
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7537-8724
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
พรหมคีรี
จ.นครศรีธรรมราช 80320 โทร. 0-7539-6025
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช 80150 โทร. 0-7548-1187
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช 80190 โทร. 0-7538-6021
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทร. 0-7552-1366
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน
จ.นครศรีธรรมราช 80220 โทร. 0-7549-1255
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทร. 0-7551-7017
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล
จ.นครศรีธรรมราช 80120 โทร. 0-7577-1578
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร
จ.นครศรีธรรมราช 80170 โทร. 0-7538-9503
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์
จ.นครศรีธรรมราช 80130 โทร. 0-7530-8264
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง
จ.นครศรีธรรมราช 80250 โทร. 0-7544-5718
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ
จ.นครศรีธรรมราช 80190 โทร. 0-7577-2614

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021