เมนูปิด
ภาค 11 / สุราษฎร์ธานี 2 (Region 11 / Surat Thani 2)
ภาค 11 / สุราษฎร์ธานี 2 (Region 11 / Surat Thani 2)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
เลขที่ 27/27 หมู่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
โทร. 0-7742-3961 - 68, 0-7742-3971 - 72 โทรสาร -
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน
จ.สุราษฎร์ธานี 84280 โทร. 0-7737-7063
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี 84140 โทร. 0-7742-1306

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021