เมนูปิด
ภาค 11 / สุราษฎร์ธานี 1 (Region 11 / Surat Thani 1)
ภาค 11 / สุราษฎร์ธานี 1  (Region 11 / Surat Thani 1)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1
เลขที่ 2/8 ถนนมุ่งพัฒนา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทร. 0-7728-1878, 0-7728-7488 โทรสาร -
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7727-2259
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก
จ.สุราษฎร์ธานี 84220 โทร. 0-7737-1094
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ
จ.สุราษฎร์ธานี 84170 โทร. 0-7738-1243
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน
จ.สุราษฎร์ธานี 84230 โทร. 0-7739-7119
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง
จ.สุราษฎร์ธานี 84150 โทร. 0-7738-9114
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม
จ.สุราษฎร์ธานี 84240 โทร. 0-7735-9117
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ
จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทร. 0-7736-2005
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทร. 0-7731-1204
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี 84160 โทร. 0-7724-4411
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา
จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทร. 0-7743-1594
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม
จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทร. 0-7739-1114
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม
จ.สุราษฎร์ธานี 84250 โทร. 0-7739-9113
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี 84120 โทร. 0-7734-1155
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา
จ.สุราษฎร์ธานี 84260 โทร. 0-7738-7019
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี 84210 โทร. 0-7736-9113
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี
จ.สุราษฎร์ธานี 84350 โทร. 0-7736-7082

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021