เมนูปิด
ภาค 11 / กระบี่ (Region 11 / Krabi)
ภาค 11 / กระบี่ (Region 11 / Krabi)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่
99/9 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. 0-7566-3630 - 32 โทรสาร 0-7566-3633
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่
จ.กระบี่ 81000 โทร. 0-7561-1153
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา
จ.กระบี่ 81150 โทร. 0-7568-4550
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก
จ.กระบี่ 81110 โทร. 0-7568-1371
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม
จ.กระบี่ 81140 โทร. 0-7568-9206
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม
จ.กระบี่ 81120 โทร. 0-7570-2784
โทรสาร 0-7570-2785
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา
จ.กระบี่ 81160 โทร. 0-7568-7112
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง
จ.กระบี่ 81130 โทร. 0-7569-1473

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021