เมนูปิด
ภาค 11 / พังงา (Region 11 / Phangnga)
ภาค 11 / พังงา (Region 11 / Phangnga)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา
69, 69/1-3 หมู่ที่ 3 ถนนพังงา-ทับปุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. 0-7646-0766 - 68 โทรสาร 0-7646-0764
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา
จ.พังงา 82000 โทร. 0-7641-2006
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง
จ.พังงา 82170 โทร. 0-7649-9112
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า
จ.พังงา 82110 โทร. 0-7642-1077
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด
จ.พังงา 82180 โทร. 0-7659-9113
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว
จ.พังงา 82160 โทร. 0-7659-7114
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง
จ.พังงา 82130 โทร. 0-7649-6498
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคุระบุรี
จ.พังงา 82150 โทร. 0-7649-1357
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง
จ.พังงา 82120 โทร. 0-7657-1520

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021