เมนูปิด
ภาค 11 / ภูเก็ต (Region 11 / Phuket)
ภาค 11 / ภูเก็ต (Region 11 / Phuket)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง เลขที่ 23 ถนนนริศร
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7635-8250 - 99 คู่สายหลัก โทรสาร 0-7621-6674
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 1
จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 0-7621-2360,
0-7635-4620
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้
จ.ภูเก็ต 83120 โทร. 0-7632-1403
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 2
จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 0-7628-3199,
0-7628-3200
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง
จ.ภูเก็ต 83110 โทร. 0-7631-1493 - 4

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021