เมนูปิด
ภาค 11 / ชุมพร (Region 11 / Chumphon)
ภาค 11 / ชุมพร (Region 11 / Chumphon)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร
ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนจักรีประพาส ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
โทร. 0-7750-2885-6 โทรสาร 0-7750-2818
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร
จ.ชุมพร 86000 โทร. 0-7750-1900,
โทรสาร 0-7750-2922
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว
จ.ชุมพร 86160 โทร. 0-7759-1225
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม
จ.ชุมพร 86170 โทร. 0-7755-9114
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี
จ.ชุมพร 86130 โทร. 0-7753-1191
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ
จ.ชุมพร 86140 โทร. 0-7759-9047
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน
จ.ชุมพร 86110 โทร. 0-7754-1585,
โทรสาร 0-7754-1598
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ
จ.ชุมพร 86180 โทร. 0-7753-9056
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก
จ.ชุมพร 86220 โทร. 0-7753-6031

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021