เมนูปิด

สำนักงานปฎิบัติงานภูมิภาค(ROH)

 

 

สิทธิประโยชน์ของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

มาตรการสนับสนุน และบทสรุปของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

สิทธิประโยชน์ของสำนักงาน

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ขั้นตอนการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ถาม-ตอบ

ติดต่อสอบถาม

 ประมวลภาพ และดาวน์โหลดไฟล์พรีเซนเทชั่นในงานสัมมนา ROH รับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุน เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2553
 
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคง

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-03-2013