เมนูปิด
เกี่ยวกับ ภก.
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการหลักสูตร "บัญชี...ชี้ช่องรวย" ให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยมีผู้แทนกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ภาษีธุรกิจ รู้ก่อนถูกปรับ" เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี งบการเงิน และภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการ
 
 
   
 
   
 
 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : กลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 

ปรับปรุงล่าสุด: 18-12-2018